St. Behoud Witte Kerk Hemrik
  Overzicht inkomsten en uitgaven 2018
           
      2018    
  Inkomsten:      
  1 Donaties 2707,50    
  2 Voorschot onderh. Subsidie BRIM) 2640,00    
  Totaal inkomsten   5347,50  
           
  Uitgaven:      
  4 Controle bliksemafleiders 48,40    
  5 Verzekeringen 1118,59    
  6 Donateursactie en bestuurskosten 312,69    
  7 Waterschap + overige kosten 0,00    
  8 Onderhoudskosten 7832,78    
  Totaal uitgaven   9312,46  
           
  Resultaat per 31-12-2018              (neg) 3964,96