St. Behoud Witte Kerk Hemrik
  Overzicht inkomsten en uitgaven 2018
           
      2018    
  Inkomsten:      
  1 Donaties 2707,50    
  2 Voorschot onderh. Subsidie BRIM) 2640,00    
  Totaal inkomsten   5347,50  
           
  Uitgaven:      
  4 Controle bliksemafleiders 48,40    
  5 Verzekeringen 1118,59    
  6 Donateursactie en bestuurskosten 312,69    
  7 Waterschap + overige kosten 0,00    
  8 Onderhoudskosten 7832,78    
  Totaal uitgaven   9312,46  
           
  Resultaat per 31-12-2018              (neg) 3964,96  
           
         
           
       
     
           

Jaarrekening 2021

St. Behoud Witte Kerk Hemrik
Overzicht inkomsten en uitgaven 2021
2021
Inkomsten:
1Donaties2865.00
2Voorschot onderh. subsidie3262,00
Totaal inkomsten6117.00
Rioolheffing168,80
Opstalverzekering1141,30
Waterschap heffing over 3 jaar59,70
Bestuurs en admin. kosten124,39
WA-verzekering52,08
Onderhoudskosten4888,36
Uitgaven:
Totaal uitgaven6434,63
Resultaat per 31-12-2019-317,63
Toelichting:
De onderhoudskosten is de grootste post en omvat vooral de voorbereidingskosten voor de trap naar de vliering