St. Behoud Witte Kerk Hemrik
  Overzicht inkomsten en uitgaven 2018
 
2018  
Inkomsten:  
1 Donaties 2707,50
2 Voorschot onderh. Subsidie BRIM) 2640,00
Totaal inkomsten   5347,50  
Uitgaven:  
4 Controle bliksemafleiders 48,40
5 Verzekeringen 1118,59
6 Donateursactie en bestuurskosten 312,69
7 Waterschap + overige kosten 0,00
8 Onderhoudskosten 7832,78
Totaal uitgaven   9312,46  
Resultaat per 31-12-2018              (neg) 3964,96