Steun de Witte Kerk Hemrik

Het jaarlijks onderhoud van de Witte Kerk vraagt veel geld. Voor een deel van deze kosten krijgen we subsidie van de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Het overige deel van het onderhoud moet betaald worden door de Stichting Behoud Witte Kerk Hemrik.

De jaarlijkse onderhoudskosten worden gedeeltelijk betaald uit de opbrengst van de verhuur van het gebouw en de activiteiten, die georganiseerd worden. Maar zonder de giften, die we jaarlijks mogen ontvangen, redden we het niet.

Wilt u helpen de Witte Kerk te onderhouden? Wij zijn erkend als ANBI-Stichting; uw giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting.

Meld u dan aan als donateur!