Jaarrekening 2016
 
St. Behoud Witte Kerk Hemrik
  Overzicht inkomsten en uitgaven 2016
 
2016  
Inkomsten:  
1 Donaties 1510,00
2 Voorschot onderh. Subsidie (BRIM) 2640,00
Totaal inkomsten   4150,00  
Uitgaven:  
3 Controle bliksemafleiders 48,40
4 Verzekeringen 781,62
5 Donateursactie en bestuurskosten 499,49
6 Kosten herstel diefstalchade 1261,22
7 Waterschap + overige kosten 57,09
8 Onderhoudskosten 451,34
Totaal uitgaven   3099,16  
Resultaat per 31-12-2016   1050,84  
Toelichting:  
Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door:
Een nieuw subsidie-regeling waardoor 6 jaar lang een voorschot
wordt uitgekeerd. (BRIM)