Jaarrekening 2017  
             
  St. Behoud Witte Kerk Hemrik  
  Overzicht inkomsten en uitgaven 2017  
             
      2017      
  Inkomsten:        
  1 Donaties 2830,50      
  2 Voorschot onderh. Subsidie (BRIM) 2640,00      
             
  Totaal inkomsten   5470,50    
             
  Uitgaven:        
  3 Onderhoud orgel 187,55      
  4 Verzekeringen 692,45      
  5 Bstuurskosten 215,75      
  7 Waterschap + overige kosten 57,20      
  8 Onderhoudskosten 361,39      
  Totaal uitgaven   1514,34    
             
  Resultaat per 31-12-2017   3956,16    
             
  Toelichting:        
             
  Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door:      
    Een nieuw subsidie-regeling waardoor 6 jaar lang een voorschot  
    wordt uitgekeerd. (BRIM)