Spelregels ART Super 

Belangrijke data:

Aanmelden voor ART Super .  Aanmelding inmiddels gesloten

Inleveren materiaal voor brochure: 7 augustus 2022

Inleveren kunstwerken:  15 en 16 oktober 2022

Feestelijke opening: 22 oktober 2022

Ophalen niet verkocht werk:   11 en 12 december 2022

 • De grootte van de kunstwerken is max. 40×40 cm (inclusief passe-partout/lijst). Ook andere formaten mogen, mits de oppervlakte niet groter is, dan 1600 vierkante cm. Grotere kunstwerken worden niet opgehangen.
 • Het gewicht van 3D kunstwerken mag maximaal 8 kg zijn.
 • De kunstwerken moeten van recente datum zijn (2017-2020).
 • Nieuw werk moet van dezelfde kwaliteit zijn als eerder in de Witte Kerk is geëxposeerd.
 • De verkoopprijs is max. € 375
 • De kunstwerken, moeten van een deugdelijk ophangsysteem worden voorzien, zodat ze eenvoudig op en van hun plaats kunnen worden gehaald.
 • Op de achterkant van het werk moet vermeld worden: naam kunstenaar, evt. titel kunstwerk, de verkoopprijs en een uniek volgnummer ( aangeleverd door St. Cultuur in de Witte Kerk). Elk kunstwerk moet apart genummerd worden.
 • Sieraden moeten gelabeld worden. Met op de ene zijde het uniek persoonlijk volgnummer en op de andere zijde de verkoopprijs.
 • Er mogen maximaal 20 en minimaal 10 kunstwerken worden ingeleverd. Van klein werk kunnen in overleg meer worden ingeleverd.
 • Wil men werk buiten exposeren dan moet men dat bij aanmelding kenbaar maken, omdat  maar twee kunstenaars hiervoor in aanmerking kunnen komen. Er mogen maximaal 15 werken hiervan worden ingeleverd. Ook hier moet elk kunstwerk apart genummerd worden.
 • De kunstwerken worden all-risk verzekerd. De kosten zijn voor rekening van St. Cultuur in de Witte Kerk.

Inrichting

 • Bij aflevering van de kunstwerken moet een door ons aangeleverde lijst in 2-voud worden ingeleverd waarop de kunstwerken en hun verkoopprijs zijn vermeld. Wij zullen deze opgave controleren en tekenen, waarvan één exemplaar voor u en één voor ons zal zijn.
 • De werken worden aangeleverd in dozen of kratten.
 • Onze inrichtingscommissie bepaalt welke kunstwerken waar worden geëxposeerd. Tijdens de expositie staan wij open voor suggesties van u, maar de keuze en plaatsbepaling blijven onze verantwoordelijkheid.

Promotie

·        Evenals vorige jaren worden er een brochure, uitnodigingskaarten en een A4 poster van  hoge
kwaliteit gemaakt. De eigen bijdrage hiervoor bedraagt € 40 per kunstenaar.
·        Free publicity zal worden gestimuleerd in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. ART
Super komt in alle kunst- en evenementen agenda’s. Ook komen er reclamespots op Omrop
Fryslân. Tevens een advertentie in de Kunstkrant.

Verkoop

  • Het verkochte kunstwerk wordt meteen door de koper meegenomen en vervangen door een kunstwerk van dezelfde kunstenaar.
  • De Stichting Cultuur in de Witte Kerk ontvangt een commissie van 25% van de verkoopprijs van elk kunstwerk. Wij zijn wettelijk verplicht om 21 % van deze commissie als BTW af te dragen. Dit bedrag, zullen wij in mindering brengen op uw uitbetaling. U kunt dit bedrag weer terugvorderen bij uw BTW aangifte, mits u ingeschreven staat bij KvK.
  • Speciale aandacht zal worden besteed aan het zorgvuldig omgaan met de kunstwerken door ons verkooppersoneel.
  • Naast de kunstwerken kunnen ook eigen ansichtkaarten ( maximaal 50 stuks ) worden verkocht. Ook hiervoor ontvangt de Stichting Cultuur in de Witte Kerk een commissie van 25% van de verkoopprijs.
 • Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van 13-17 uur
 • Tijdens de expositieperiode kan het ingeleverde werk niet worden teruggenomen door de kunstenaar.

Selectie kunstenaars

De selectiecommissie heeft de volgende criteria: afgestudeerd zijn aan een kunstacademie en/of in staat zijn om te leven van de kunst en kwaliteit en verkoopbaarheid. Wij zullen ook uw eventuele website raadplegen. We gaan er van uit, dat het ingeleverde werk minstens dezelfde kwaliteit heeft als getoond op uw website.

Er kunnen max. 60 kunstenaars meedoen.