De volgende stichtingen werken samen rondom de Witte Kerk:

Stichting Behoud Witte Kerk Hemrik
Deze stichting is eigenaar van de kerk. Monumentenzaken en subsidieaanvragen staan op de agenda. Donateursgelden komen bij deze stichting binnen.

Stichting Beheer Witte Kerk Hemrik
Deze stichting heeft de exploitatie van de kerk in handen. Er wordt gesproken over regels over het gebruik, tarieven en onderhoud.

Stichting Cultuur in de Witte Kerk.
Deze stichting is aangewezen om de exploitatie uit te voeren. Binnen deze stichting opereren de activiteitencommissie, Art Super en de verhuurafdeling. Doel is om een batig saldo te creëren voor de Stichting Behoud.

De volgende stichtingen beheren de begraafplaatsen:

Stichting begraafplaats Hemrik
Deze stichting is eigenaar van de algemene begraafplaats rondom de kerk en de uitbreiding, die gelegen is achter de klokkenstoel. Deze is ook eigendom van deze stichting.
sbkhemrik@gmail.com

Stichting grafkelder en begraafplaats van de familie van der Sluis
Dit is de eigenaar van de particuliere begraafplaats rondom de grafkelder. Deze begraafplaats kent een uitbreiding in de richting van de voormalige school.