Trudy Dehue is emeritus hoogleraar wetenschapstheorie aan de Universiteit Groningen.
Ze is het meest bekend van haar boeken De Depressie-epidemie. (2008) en Betere Mensen:  Over gezondheid als keuze en koopwaar (2014). In 2009 was zij te gast in het programma Zomergasten van de VPRO.
Trudy Dehue zal met ons in gesprek gaan over het boek dat ze momenteel schrijft onder de werktitel: Van voor de geboorte tot na de dood. Over de zachte kant van harde feiten.

De zachte kant van harde feiten

Achter elk feit schuilt een verhaal. Wie wil onderzoeken hoeveel mensen in armoede leven, heeft eerst een definitie nodig van wat als armoede telt. En wie wil onderzoeken of bepaalde pillen tegen depressie helpen, moet eerst bepalen wat als ‘depressie’ telt.
Feiten en normen zijn dus niet gescheiden, zoals velen denken. Ze zijn juist innig verstrengeld met elkaar. Zelfs de beste wetenschap kan daarom “de” werkelijkheid niet weerspiegelen. Toch blijft het verschil tussen waardevolle en waardeloze kennis belangrijk. Net als bij ons voedsel zit dat in de kwaliteit van de ingrediënten waaruit de feiten zijn samengesteld.

Trudy Dehue kreeg op 29 augustus van dit jaar de Akademiepenning van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. De Akademie reikt de prijs eens in de twee jaar uit aan een persoon die zich bijzonder heeft ingezet voor de bloei van de Nederlandse wetenschap. Dehue krijgt de prijs omdat ze het maatschappelijk debat over belangrijke kwesties in de wetenschap in gang heeft gezet.

Als wetenschapsfilosoof en -socioloog heeft Trudy Dehue speciale aandacht voor de wetenschappen die mensen onderzoeken: psychologie, psychiatrie en hersenonderzoek. Ze is van mening dat onderzoekers niet alleen moeten vertellen wát ze hebben gevonden, maar vooral hoe ze tot hun conclusie gekomen zijn. Dat principe past ze ook in haar eigen werk toe en ze gaat er graag en frequent over in gesprek met een breed publiek.

Entree € 6,- inclusief koffie of thee voor aanvang. Reserveren is gewenst.

Trudy Dehue aan het woord over haar nieuwe boek:

Momenteel werk ik aan een nieuw boek dat zal verschijnen bij Atlas Contact. De (voorlopige?) titel is ‘Van voor de geboorte tot na de dood. Over de zachte kant van harde feiten’.
Het boek verdedigt een ander beeld van  kennis dan het gangbare. We moeten veel meer in termen van ‘ingrijpen’ dan van ‘ontdekken’ gaan denken, betoog ik. Dat is eigenlijk waarvoor we een wetenschappelijke sector hebben. Met de notie dat haar kennis gewoon de werkelijkheid weerspiegelt neemt ze te weinig verantwoordelijkheid voor hoe ze erin ingrijpt.
Dat ingrijpen gebeurt mede via het indelen van de werkelijkheid, via het ‘classificeren’ ervan: de vraag ‘wat telt als armoede’ gaat net zoals de vraag ‘wat telt als een stoornis’ vooraf aan wetenschappelijk onderzoek naar armoede of stoornissen. De antwoorden op dergelijke vragen worden harde feiten die werkelijkheden gaan maken. Indelingen zijn dus niet tevoren al waar maar kunnen dat wel worden.
Getallen zijn ook niet exact, want ze zijn altijd op normatieve argumenten gebaseerd. Het zijn ‘samengebalde argumenten’, wil ik laten zien in het boek.
Dus is er geen reden om het onderscheid harde versus zachte wetenschap te maken. Maar er is wel een belangrijk verschil tussen goede en slechte wetenschap en al helemaal tussen wetenschap en ‘ook maar een mening’.Of wetenschap deugdelijk is hangt niet alleen van ‘getalsmatige precisie’ af maar vooral van ‘discursieve precisie’. Dat nieuwe criterium wil ik met het boek introduceren.

 

 

Boekingen niet langer mogelijk op deze datum.