zaterdagavond 21 december om 20.00 uur

De Koffer

met Jan Arendz, Frans Douwe Slot, Teke Hettinga en Famke Anne van der Mark

Muziektheater/ballet/Friestalig
De Koffer. Welke talenten, dromen en verwachtingen zitten erin? En wat laat je daarvan aan de buitenwereld zien?

De Koffer is een warm en humorvol verhaal over passie. We zien een sprookjeswereld en ook de worsteling met de onzekerheid van prestatie en verwachting. En de invloed van de omgeving. Het gaat wat anders dan verwacht. Is het erg als je niet helemaal het beste uit jezelf haalt? De Koffer is een Friestalige voorstelling waarin klassieke muziek, ballet en toneel, onder regie van Bruun Kuijt, zijn samengesmolten tot beeldend muziektheater. Met prachtige dans op heerlijk toegankelijke klassieke muziek zoals de Mondscheinsonate van Beethoven en de Notenkraker van Tchaikovsky.

Entree € 19,50 inclusief koffie of thee na afloop

Muzyktéater, Frysktalich

De Koffer. Wat foar talinten, dreamen en ferwachtings sitte deryn? En wat litst dêrfan oan de bûtenwrâld sjen?

De Koffer is in waarm en humorfol ferhaal oer passy. We sjogge in mearkeswrâld en ek de wrakseling mei de ûnwissens fan prestaasje en ferwachtings. En de ynfloed fan de omjouwing. It giet wat oars as ferwachte. Is it slim ast net hielendal it bêste út dysels hellest? De Koffer is in Frysktalige foarstelling wêryn klassike muzyk, ballet en toaniel, ûnder rezjy fan Bruun Kuijt, in ienheid fan byldzjend muzyktéater wurden binne. Mei prachtige dûns op hearlik tagonklike klassike muzyk sa as de Mondscheinsonate fan Beethoven en de Notenkraker fan Tchaikovsky.
Tagong € 19,50 ynklusyf kofje/tee nei ôfrin. Ringlieding beskikber.
 

Javascript is vereist om dit formulier goed te laten werken