Dr Elena Cavagnaro: Mens-zijn en duurzame ontwikkeling

woensdagavond 3 april 2019 van 20 tot 22 uur
De wereld staat voor flinke uitdagingen: toegenomen internationale spanningen; scheve verdeling van welvaart; opwarming van de aarde. Om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden is leiderschap nodig. Maar wat is leiderschap eigenlijk?
Deze lezing laat zien dat men geen antwoord kan geven op de vraag wat leiderschap is zonder zich af te vragen wat het betekent om mens te zijn. Deze vraag is een van de meest fundamentele vragen die we ons kunnen stellen. Het is bovendien een vraag die keer op keer terugkomt en er zijn verschillende antwoorden gegeven vanuit de filosofie en de wetenschap. Tijdens deze lezing wordt opnieuw gezocht naar een antwoord op deze vraag, maar dan in de context van de uitdaging die duurzame ontwikkeling ons stelt. De uitdaging om een wereld te creëren waar de kwaliteit van leven niet alleen van deze maar ook van toekomstige generaties wordt gewaarborgd.

 

 

 

Boekingen niet langer mogelijk op deze datum.