St. Behoud Witte Kerk Hemrik
Overzicht inkomsten en uitgaven 2014
2014
Inkomsten:
1 Donaties € 2.365,20
2 Voorschot onderh. Subsidie (BRIM) € 2.640,00
3 Onderh. Subsidie (BROM) € 183,10
Totaal inkomsten € 5.188,30
Uitgaven:
4 Controle bliksemafleiders € 48,40
5 Verzekeringen € 819,13
6 Donateursactie en bestuurskosten € 587,75
7 Waterschap + overige kosten € 101,13
8 Onderhoudskosten € 1.500,13
Totaal uitgaven € 3.056,54
Resultaat per 31-12-2014 € 2.131,76
Toelichting:
Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door:
Een nieuw subsidie-regeling waardoor 6 jaar lang een voorschot
wordt uitgekeerd. (BRIM)