St. Behoud Witte Kerk Hemrik
Overzicht inkomsten en uitgaven 2013
2013
Inkomsten:
1 Donaties € 2.660,00
2 Voorschot onderh. Subsidie (BRIM) € 4.397,00
3 Onderh. Subsidie (BROM) € 2.091,82
Totaal inkomsten € 9.148,82
Uitgaven:
4 Controle bliksemafleiders € 94,20
5 Verzekeringen € 898,71
6 Waterschap + overige kosten € 73,23
7 Onderhoudskosten € 360,40
Totaal uitgaven € 1.426,54
Resultaat per 31-12-2013 € 7.722,28
Toelichting:
Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door:
1. Een nieuw subsidie-regeling waardoor 6 jaar lang een voorschot
wordt uitgekeerd. (BRIM)
2. Ontvangen subsidie gebaseerd op onderhoudskosten in 2012
3. Lage onderhoudskosten in 2013